<<<< สมาคมรถคลาสสิคประเทศไทย จัดประกวดถ่ายภาพรถยนต์คลาสสิค ครั้งที่ 4 >>>>
    
กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

ชื่อกระทู้: <<<< สมาคมรถคลาสสิคประเทศไทย จัดประกวดถ่ายภาพรถยนต์คลาสสิค ครั้งที่ 4 >>>>

 1. #1

  มาตรฐาน <<<< สมาคมรถคลาสสิคประเทศไทย จัดประกวดถ่ายภาพรถยนต์คลาสสิค ครั้งที่ 4 >>>>  การประกวดภาพ

  สมาคมรถคลาสสิค (ประเทศไทย) ได้ถือกำเนิดจากกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบและหลงใหลในเ สน่ห์ความสวยงามของรถโบราณกลุ่มหนึ่งมีความเห็นเห็นพ ้องต้องกันที่จะรวมกลุ่มรถโบราณและรถคลาสสิคทุกยี่ห้ อที่มีในเมืองไทยเพื่อผนึกกำลังให้เป็นองค์กรที่มีปร ะสิทธิ์ภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่า เมืองไทยนั้นมีของดีอยู่อีกมากมายสมควรที่จะต้องนำมา แสดงและถ่ายเทความรู้แก่คนรุ่นหลังให้มีความรู้เกี่ย วกับรถที่หาชมได้ยาก

  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้นักถ่ายภาพมีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของรถโบรา ณที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งนับวันจะมีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสน้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรถคลาสสิค รถโบราณจากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และมีแนวคิดที่จะสนับสนุนพัฒนาให้เกิดนักถ่ายภาพยานย นต์ขึ้นในประเทศไทย

  แนวคิดการส่งประกวด
  ทางคณะกรรมการตัดสินขอกำหนดกติกาของรถที่จะใช้สำหรับ การประกวดภาพถ่าย “Classiccar National Photo Contest 2007” ในครั้งนี้
  1.เป็นรถโบราณ หรือรถคลาสสิคที่ถ่ายในประเทศไทย
  2.รถโบราณหมายถึงรถที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปหรือผลิตก่อนปี ค.ศ. 1958 รถคลาสสิคหมายถึงรถที่อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปหรือผลิตก่อนปี ค.ศ. 1983
  3.ได้รับอนุญาตถ่ายภาพจากเจ้าของรถ
  ทั้งนี้นักถ่ายภาพภาพสามารถถ่ายภาพรถทั้งคันหรือถ่าย ภาพเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของรถก็ได้ การประกวดครั้งนี้สามารถใช้มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ เพียงแต่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของรถโบราณเป็นส่วนประก อบหลัก หรือเป็นจุดเด่นในภาพ


  รางวัลของการประกวดภาพถ่ายรถคลาสสิค
  Grand Prize จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโลห์เกียรติยศ จาก ฯพณฯ องคมนตรี มล.อัศนี ปราโมช
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโลห์เกียรติยศ จาก ฯพณฯ องคมนตรี มล.อัศนี ปราโมช
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโลห์เกียรติยศ จาก ฯพณฯ องคมนตรี มล.อัศนี ปราโมช
  รางวัลพิเศษ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-203-1119 ติดต่อเจ้าหน้าที่ (คุณเดชา 086-573-1394) หรือ E–mail:
  thaiclassiccar@yahoo.com ติดต่อคุณประวุฒิ กาญจนวัฒน์ 081-303-8717 หรือ bangkokclassiccar1@hotmail.com ติดต่อ คุณบรรณ เกษมทรัพย์ 089-205-1086
  กฎเกณฑ์การส่งภาพประกวด
  1. เปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพทั่วไป ทั้งมืออาชีพ และ สมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ , เพศ หรือสัญชาติ
  2.จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องที่ใช้ฟิล์ม, หรือกล้องดิจิตอลภาพนิ่ง* โดยจะเป็นภาพสี (Color) หรือ ภาพเอกรงค์ (Monochrome) ก็ได้
  หมายเหตุ * กรณีขนาดไฟล์ควรมีความละเอียดขนาด 3 ล้าน Pixels ขึ้นไป และสามารถนำไปใช้งานได้ขยาย
  3. ภาพพถ่าย หรือข้อมูลภาพที่เคยตีพิมพ์มาก่อนจะไม่รับเข้าประกวด เช่นภาพที่เคยส่งประกวดมาแล้ว, ภาพที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในการประกวด , ภาพที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ,ภาพที่เคยตีพิมพ์หรือเคยนำออกแสดงในการประกวดภาพต่า งๆ
  4.ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องอัดขยายลงบนกระดาษ ซึ่งขนาดของภาพต้องมีขนาด 28ซม. x 36 ซม. (11นิ้ว x 14 นิ้ว) แต่ละท่านส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
  5.ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งด้วยโปรแกรมซอฟแวร ์ หรือใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
  6.ผู้ส่งภาพจะต้องเขียนชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้ส่งภาพอย่างชัดเจนในใบสมัครที่กำหนด (ใบสมัครสามารถทำสำเนาหรือถ่ายเอกสารได้)
  7.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยตัวผู้สมัครเอง หากพิสูจน์ภายหลังว่าผู้ส่งภาพมิได้เป็นเจ้าของผลงาน ภาพถ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้ไปนั้นกลับคืน
  8.ตัดสินภาพโดยคณะกรรมการจากสมาคมรถคลาสสิคแห่งประเท ศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ
  9.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพี ยงรางวัลเดียวเท่านั้น
  10.ภาพที่ส่งเข้าประกวด ฟิล์ม และไฟล์ที่บันทึกลงบนแผ่นซีดี ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมรถคลาสสิคแห่งประเทศไทย
  11. คณะกรรมการ ผู้ดำเนินการจัดการประกวด และผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
  12. ภาพประกวดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องส่งฟิล์มต้นฉบับ หรือไฟล์ภาพให้กับสมาคมพร้อมกับภาพที่ส่งเข้าประกวด
  13.สมาคมจะรักษาภาพที่ส่งเข้าประกวดให้ดีที่สุด หากมีเหตุสุดวิสัยอันทำให้เกิดความเสียหายและสูญหาย เจ้าของภาพไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
  *** ไม่ต้องเสียค่าสมัครเพื่อส่งประกวด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการส่งทางไปรษณีย์ ***

  กำหนดการระยะเวลาของการส่งภาพประกวด
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ไปจนถึง วันที่ 25 เมษายน 2551

  วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
  จัดส่งภาพพร้อมฟิล์ม หรือไฟล์ภาพที่ส่งประกวดทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตัวเองสมาคมรถคลาสสิคแห่งประเทศไทย เลขที่ 21/75 อาคาร C (R.C.A.) ชั้น 2 ซ. ศูนย์วิจัย ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (วงเล็บที่มุมซองว่า Classic Car National Photo Contest 2008)
  กำหนดระยะเวลาส่งภายในวันที่ 25 เมษายน 2551

  ตัดสินภาพ
  26 เมษายน 2551 ณ สำนักงานสมาคมรถคลาสสิคแห่งประเทศไทย เลขที่ 21/75 อาคาร C (R.C.A.) ชั้น 2 ซ. ศูนย์วิจัย ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  ประกาศผลการตัดสินและจัดแสดงผลงานและมอบรางวัล
  ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 28 เมษายน 2551 และแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดในงาน Classiccar Exposition 2008 ณ ซีคอนแสควร์ ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2551

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  http://www.bangkokclassiccar.com/forum/index.php?PHPSESSID=75m4ug27ol3517025rn79n69n6%3bt opic=9228.new#new

  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมรถคลาสสิค ประเทศไทย เบอร์โทร 02-203-1119 (ติดต่อเจ้าหน้าที่คุณเดชา 086-573-1394) E–mail: thaiclassiccar@yahoo.com
  หรือติดต่อคุณประวุฒิ กาญจนวัฒน์ 081-303-8717 หรือ ติดต่อ คุณบรรณ เกษมทรัพย์ 089-205-1086 Email:
  bangkokclassiccar1@hotmail.com


  * ขอขอบคุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
  * และที่สำคัญขอขอบคุน ไทยสกุ๊ตเตอร์ ... ที่เป็นสื่อกลาง นะครับ ^^
  หน้ารับลม ...
  ล้อหมุน ติดพื้น ...
  และหัวใจ คลาสสิก ...

  วิ๊งๆ .. แอดมาคุยกันคับ

  ZiGGY ANTZ

 2. #2
  Senior Member batmosman's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  สถานที่
  UnDEatH ClaSsiC biKe
  ข้อความ
  2,984
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  15

  มาตรฐาน


  งานดีเลยครับ em95

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •