ติดตามการอัพเดท วัน เวลา สถานที่ ตลอดเวลา
ในกิจกรรมงาน Siam Classic Zone(Live around in THAI) ได้ที่..


http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=668943