ทรหดตรงไหนกาบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ