em89ใครพบเห็นชาลีสีแดงเครื่องเวฟ110ที่เด็กสว่างแดนดินเ อามาขายในราคา9500ขายให้เด็กขอนแก่นตอนนี้จับตัวคนขโ มยได้แล้วมันบอกว่าเอาไปขายที่ขอนแก่นถ้าพี่ๆน้องๆเพ ื่อนๆคนไหนได้พบเห็น กรุณาติดต่อ0833355132ด้วยคับ