คือ สมุติว่ารถเราพึ่งทำสีมาใหม่ๆนะครับ แล้วเกิด อุบัติเหตุขึ้น มีสี ถลอกตรง
บังโคลนหน้าเป็น แนวยาว แต่ไม่ใหญ่มาก พวกพี่ๆ มีวิธีการ เก็บสีกันบาง
มั้ยครับ ... รึพี่คนไหนมีอาไรดีแนะนำก็ได้นะครับ...ขอบคุณครับ