ตอนนี้รายชื่อเค้าไปในข้อมุลเค้าแล้วน่ะครับ เรื่องบัตร รอแป๊ปครับ พี่เค้ากำลังดำเนินการให้

แล้วเข้าไปเช้คชื่อได้ในเว็ป กลุ่ม วินเทจ ครับ /\3