ไงท่านแม็ก เราจะจัดกันวันไหนดีครับ

ผมจะได้หนุ่ยเค้านะครับ เพราะผมก็อยากกินมากเลยตอนนี้

555+

ศุกร์ เสาร์ อาทิดนี้ดีไหม