......ถึงพี่แทน..จากพี......ผมและคนในชมรมขอให้พี่แ ทนหายไวไวนะครับ....รักษา--
สุขภาพด้วยคับ....ดูแลตัวเองดีดีคับพี่แทน.....โชคดี คับ.....


.........ส่วนหนึ่งของชีวิต

..................................อุทิศเพื่อสังคม
..... pee_july@hotmail.com ...

....089-8073910 พี em24em24em24em24

.................................................. .....................