ขอบคุณครับ เซม ที่ช่วยเป็นธุระเกี่ยวกับการสมาชิกกลุ่ม วินเทจล์