คุงpaเมย์แวะถามใถ่ว่ากลับถึงบ้านกันแล้วช่ายมะขอบคุ ณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะเรื่องราวที่ผ่านมาคุงpaเม ย์ช่วยน้องๆใด้เท่าที่ช่วยใด้อาจจะใม่มากมายอะใรแต่เ ต็มใจจ๊ะเจอกันที่งานใทแลด์ละกันนะ