เวลาขับแล้วลมมาพัดกระจกมันจะชอบเลื่อนเหมือนตอนที่เ ราเข้าเกียร์
ต้องทำไงมันถึงจะอยู่เปนปกติ แล้วตรงนั้นมันล๊อกกับตรงไหนครับ