งานเริ่ม12.00
จะแข่งรุ่นที่มีจำนวนรถเยอะก่อนและงานต้องเลิกก่อน5โ มงเย็น ทางสนามและผู้จัดเขาว่าไว้
พวกผมสาขาแยกโลตัสคงเดินทางไปรอสาขาใหญ่ที่โน่นเลยนะ ว่าไงดีครับ
ขอ้มูลที่แจ้งไว้ข้างต้นผมโทรถามผู้จัดมาแล้วครับ:p