ไปกินเหล้าปะ ไปไมๆ บากุ คุณบาสบอกร้านใหม่สวยโคตรๆ ไปปะ