เป็นความยินดีสูงสุด ที่ เพื่อนๆชาวล้อเล็ก ทั้งใกล้และไกล ฝ่าฟันอุปสรรค ทั้งรถติด และอากาศที่ร้อนมากๆ
ได้เดินทางมาเพื่อร่วมกันสร้างพลังในงาน Goto Scooter Party Vol.3 ที่สามารถทำเงินบริจาคได้ถึง
เกือบ 50,000 บาท ที่ไม่รวมของบริจาคอื่นๆ โดยที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในวงการล้อเล็กของพวกเรา.. .
ซึ่งทำให้ทีมงาน Goto หายเหนื่อย และรูสึก มีกำลังใจที่จะทำต่อไปครับ

ทีมงาน Goto3 ขอเวลาพักเหนื่อย ซัก3-4 วัน และก็จะมาสรุปความสำเร็จให้พวกเราได้ทราบอีกครั้งครั บ

ต้องขอขอบพระคุณพวกเราด้วยความจริงใจ

และขอบอกว่า งานนี้ ไม่ใช่งานของ SOUL แต่เป็นงานของ พวกเรา "Scooter Classic ล้อเล็ก ทุกคน"

"สุดท้ายต้องขออภัยต่อความบกพร่องต่างๆ ที่ทีมงานได้พยายามทำเต็มที่แล้ว.."