ขอโทษล้วงน่านะคับที่ไม่ได้ไปงานอุปสมบทของประทานหวา นนะครับ


ด้วยความเคารพ
nickคุง