/\2ใครจะขายช่วยลงรูปและเบอร์โทรไว้แล้วจะติดต่อกลับน ะครับ