เมื่อมีแต่ฉันและเธอตลอดมาก็จะมีฉันและเธอตลอดไปจะอี กนานแสนนานอีกไกลแสนไกลเราจะผูกใจไปด้วยกัน