แจ้งการเดินทาง ทริป หมวกเหล็กคลาสิคคาสตรอมไบต์
วันที่ 5-6 เม.ย (วัวแดง) กลุ่มถนนเหล็ก
พี่ ๆน้อง เขื่อนพระราม 6 ท่าเรือ เตรียมตัว ฟิตเครื่อง
ล้อหมุน เวลา 17.00 น.


สถานที่นัดพบ....พร้อมกันที่ บ้านประธาน (พี่ต้า)
เบอร์โทร...089-8995169


ถนนสายนี้มีเราเป็นเพื่อน ขับเพราะรัก รักที่จะขับ
pji_vw76gft@hotmail.com