วันเสาร์ที่ 5 นี้ ไประยองมีงานรถคลาสสิคที่ ตะพง ออกเดินทาง ไม่เกิน 18.00 น.
เจอกันที่ร้านเอก มาบบอน นะครับ 17.00 น.