ใครมีรูปงานหมวกเหล็กเอามาลงด้วยนะครับ ผมจะเอาไป อัฟ บอร์ดของกลุ่มเรา