ปีใหม่ไทยนี่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับเดินทางไปไ หนก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับโชคดีร่ำรวยร่ำรวยครับem97