ผม ทีม ฟิว ชั่น คลาส สิค คลับ หาด ใหญ่

เคย เจอ กับ ทาง ทีม งาน นคร แล้ว

ที่ งาน ครบ รอบ วัน ก่อ ตั้ง ชม รม ที่ สง ขลา

แต่ ไม่ มี โอ กาส ไป ทัก ทาย ที่ นคร เลย

วัน ที่ 11 เมษา ทีม งาน ผม จะ ออก เดิน ทาง ไป ภู เก็ต

หาก ทาง ทีม งาน ไป ภู เก็ต เผื่อ ได้ นั่ง กิน น้ำ กิน ท่า กัน บ้าง

มี คัย ไป ก็ โทร บอก กัน ได้ น่ะ คับ

ทีม งาน สาย บัน เทิง ล้วนๆ

โด่ง คับ081-4794033