เนื่องจากช่างเบียร์ไม่สบายเป็นโรคไข้หวัดใหย่

ขนะนี้ดีขึ้นแล้ว มาทำงานในตอนเย็นตามปกติ

แต่ก็ถือว่ายังไม่กลับสู่สภาพเดิมในเท่าที่ควร

แต่แข็งแรงขึ้นเยอะแล้ว...ให้ไวๆๆน้า