อยากทราบว่า64แท้ไม่แท้ดูยังไง(ขออย่างละเอียด)ขอบคุ ณค่ะ/\4 /\4