ไปไหนกันดีคับ ไปไหนบอกด้วยนะจะได้ขอไปด้วยคนคับ[ATTACH][/ATTACH]