ไปไหนมาไหน ในสงกรานต์ ขอให้ทุกคนระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ ระวังตัวกันหน่อย หันมาเล่นสงกรานต์แบบไทยๆกันดีกว่า รดนำดำหัวผู้สูงอายุขอพรจากท่าน

ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์จงปกป้องทุกท่านให้พ้นจากอันต รายใดๆด้วยเทิด
ในวาระปีใหม่ไทย