ผมใส่ยางขอบขาวแล้วยางรถมันไม่ขึ้นขอบเกิดจากสาเหตุอ ะไรคับ ผมขี่สปิ้นวี ช่วยบอกหน่อยคับ