เล่ม c50 65 70 มีแล้ว :p ไม่ใช้จะขายบอกด้วย ละกัน อยากได้ ( เล่มโอนได้ โอนไม่ได้ เล่มเปล่าๆก็เอา)/\