จัดโดย เจ้าภาพ2กลุ่ม(ไฟหลวง,เพื่อนสนิทขอนแก่น
วัน เสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2551
ณ โรงเรียนบ้านบะยาว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
จุดประสงค์ของงาน
เพื่อหารายได้สมทบทุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียนบ ้านบะยาวและโรงเรียนที่ใกล้เคียงจึงขอเชิญชมรมรถทุกช มรม ได้มาร่วมงาน ณ ที่นี้ด้วย

กำหนดจัดงาน
เวลา 08.00 น.ลงทะเบียน
เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(ฟรี)
เวลา 15.00 น.แต่ละกลุ่มพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 16.00 น.ประกวดรถในแต่ละรุ่น
เวลา 17.00 น.พิธีสู่ขวัญ ผูกแขน ให้กับผู้ร่วมงาน
เวลา 18.00 น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน(ฟรี)
เวลา 19.00 น.กิจกรรมบนเวที
- สนุกกับวงดนตรี
- มอบถ้วยรางวัลการประกวดรถรุ่นต่างๆ
- มอบถ้วยรางวัลสำหรับกลุ่มที่มาเยอะ(นับจากการลงทะเบี ยน)
- มอบถ้วยรางวัลสำหรับกลุ่มมาไกล
- ประมูลของ
- ประกวดมิส
- มอบของที่ระลึกให้ทุกชมรมที่มาร่วมงาน
เวลา 24.00 น.เสร็จกิจกรรมบนเวที

วัน อาทิตย์ ที่ 11 พฤษภาคม 2551
เวลา 07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม กาแฟ)
เวลา 09.00 น.ทุกชมรมแยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ


*หมายเหตุ -ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท รับของที่ระลึก
-น้ำแข็งฟรี
-รถที่มีกิ่งไม้ติดท้าย,ลากธงมา ทางเราจะไม่ให้เข้างานโดยเด็ดขาด(เพราะมันอันตรายและ เป็นการทำลายธรรมชาติ)
-ทางเราจะจัดที่จอดรถไว้ให้ของความร่วมมือด้วยคับ

ติดต่อรายละเอียด
พี่เอไฟหลวง 084-6868779
พี่หนึ่งราชาคลาสสิค 086-8500674
พี่แซมเพื่อนสนิท ขอนแก่น 086-6477585