ตาม link
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=179469

ติดต่อ น้อย . 089-2428194/\2