หน่ยเดชอุดม
นาย วุฒิพงษ์ ศรีวงษา
68 ม. 17 ต. เมืองเดช
อ. เดชอุดม
จ.อุบลราชะนี 34160