ชนกลุ่มน้อย มหาสารคาม กะ แวงใหญ่สองคลาสสิค ขอนแก่น


สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้


มีโอกาสคงได้เจอกันคับ


www.thaiscooter.com/club/chongrumnoy