/\ ใครรู้บ้างว่าชุปทองที่ไหนดี
และถูกจะเอาลายเซ็นต์ไปชุป/\

058778203 กด 5