-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไปโคราช ถนนมิตรภาพ ไปสระบุรี
----------------------------------------------------*-----*-------------------------------------------------
บ.โคกกรวด * *
* *
* * สภ.ขามทะเลสอ
* * ที่ว่าการ อ.ขามทะเลสอ
รพ.ขามทะเลสอ * *
-------------ไป บ้านโคกสูง---------------- * *
* *
----------------------------------------------------* *
* *
* *
* *
* * /\7 สถานที่จัดงาน
* * รร . บ้านกุ่มพะยา
* *
* *
* *
* * บ.หนองสรวง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------ไป อ.โนนไทย-------------------------------------ไป อ.ด่านขุนทด-----------

เส้นทางโรยด้วยกลีบดอกไม้ ขอให้เดินทางอย่างมีความสุขและปลอดภัย
สอบถามเส้นทาง ได้ที่ 085-7796654 ,
083-7485150
แล้วเจอกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคน ทุกคัน ครับ