อยาทราบข้อสังเกตระหว่างแลมสองอินเดียกับอิตาลีมีกี่ จุดตรงใหนบ้าง/\2