ผมมี cb100 สภาพดีอยู่คันนึง อยากจะแต่งปรับปรุงใหม่ให้มีเรี่ยวแรงมากกว่าเดิม โดยที่ผมมีเครื่อง
gl125 เครื่องนึง ไม่ทราบว่าสามารถเปลี่ยนเสื้อสูบและฝาสูบกันได้หรือเ ปล่าครับ โดยเอาของgl 125
มาใส่กับcb100 เฉพาะท่อนบน ได้เปล่าครับ ไม่ทราบต้องเปลียนแปลงอะไรอีก ผู้นทัดกรณี กรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณ /\3