ทางชมรมได้รับอนุญาติจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อ ยแล้ว หากวันเดินทางมีปัญหาการใช้เส้นทาง กรุณาติดต่อมาที่ 085-7796654 จ๋า ขาม'สอ แล้วเจอกัน