อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sprint sonic 140 อ่านข้อความ
ยิ่งดูยิ่งคืดถึง
ดีมากน้องเอ็มคิดถึงก็ทำให้มันเกดขึ้นสิ...พวกเราทำไ ด้อยู่แล้ว....ZIGGY ANTZ ซะอย่าง