กรุนาโทรกลับหาบังฮัมด้วยนะไทเกอร์หวูด ส่วนรูปงานเจแปนรอแบหนึ่ง