วันพรุ่งนี้บ้านบางกอกรวมรถที่ซค่อนนะฮ๊าาา ใครจะไปมั่งงงงงง? (รถใหญ่เน่อ)