พอดีมีพวกกันจะขาย
เลยอยากทราบว่าแมวป่ามีทั้งหมดกี่รุ่น
และราคาที่พอจะซื้อได้
และจะพอหาอะไหล่ได้แถวไหนบ้างครับ
ถ้ามีรูปให้เปรียบเทียบด้วยก็จะดีขอบคุณครับ