เอ่อ.....แล้วร้านช่างภพอยู่ตรงส่วนไหนของอยุธยาครับ (ไม่รู้จักอ่ะ ไปไม่ถูก)ขอโทษทีครับ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ.....