เอ่อ.....แล้วร้านช่างภพอยู่ตรงส่วนไหนของอยุธยาครับ (ไม่รู้จักอ่ะ.....ไปไม่ถูก)ขอโทษทีครับ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับ.....