กะนุก ไหม คัย

กลับเร็วจัง

ไม่ได้แวะระยองเหรอ

555...ไม่ดั้ยเที่ยว