ดีจัยด้วยคับชาว motocafe จัดงานกันด้าง

สุดยอดจริงๆ และเป็นหน้าเป็นตากับชลบุรี

ด้วย อีกไม่นานจะมีขึ้นอีกที่ สัต**บ คาบพี่น้อง