em94สวัดดีครับ ผมไม่ใช่ประธานกลุ่มนะครับแตมาแทนเขาครับ ก็ขอแน่ะนำกลุ่มครับ (ใหม่กิ๊ก) " ชมรมรถโบราณเทศบาลตำบลหัวทะเล " เจอกันที่ไหนก็ทักทายกันนะครับ
(กลุ่มเราชอบเหล้าขาวเป็นพิเศษครับเจอกันก็แบ่งกันดว ้ยเด้อ)