เรากลุ่มสามแยกวิเชียรบุรียินดีต้อนรับประธานกลุ่มแล ะเพื่อนคลาสสิคทุกท่าน