ขอเชิญร่วมงานครบรอบชมรมกรุงเก่าคลาสิคไบด์กรุณาติดต ่อกลับด้วยครับจะบอกรายละเอียด
086-3821190 เอก
087-6671137 อาร์ม