ขอเชิญร่วมงานครบรอบชมรมกรุงเก่าคลาสสิคไบด์กรุณาติด ต่อกลับด้วยครับ
086-3821190 เอก
087-6671137 อาร์ม