วันเสาร์ไปเดินรัชดาไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยหายไปไหน กันหมดคับ
เจอแต่ไอ้คุณต้วง